przekuć

przekuć (sie) – przekuć (pol.)

bezokolicznikprzekuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przekuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przekujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przekuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przekujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przekujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przekujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przekuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przekuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przekuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przekuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przekuliście; żeście przekuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przekuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przekuła żech; przekułach; żech przekuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przekuła żeś; przekułaś; żeś przekuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przekuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przekuły my; my przekuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przekułyście; żeście przekuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przekuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przekuło żech; żech przekuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przekuło żeś; żeś przekuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przekuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przekuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przekuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przekuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przekuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przekuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przekuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przekuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przekuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przekuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przekuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przekuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przekuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przekuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przekuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przekuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przekuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przekuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przekucie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przekujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przekuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przekuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przekuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przekuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przekuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przekuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przekuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przekuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przekuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przekuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przekuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przekuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przekuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przekuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przekuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przekuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przekuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przekuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przekuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przekuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przekuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przekuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przekuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przekuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przekuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przekuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przekuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przekuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przekuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przekuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzekuty
rzeczownik odczasown.przekuci
Rybnik

 

Muszymy sam przekuć dźwiyrze z kuchnie do izby, co niy byda musiała lotać bez siyń.

Przekuja sam dźwiyrze z pywnice prosto na plac.

Przekuł żech sam dżwiyrze z pywnice do garażu, tōż już niy musza lotać bez plac.

Podej dalij…