zaśmioć sie

zaśmioć sie – zaśmiać się

bezokolicznikzaśmioć sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaśmieja sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaśmiejesz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaśmieje sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaśmiejymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaśmiejecie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaśmiejōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaśmioł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaśmioł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaśmioł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaśmioli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaśmioliście sie; żeście sie zaśmioli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaśmioli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaśmioła żech sie; zaśmiołach sie; żech sie zaśmioła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaśmioła żeś sie; zaśmiołaś sie; żeś sie zaśmioła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaśmioła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaśmioły my sie; my sie zaśmioły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaśmiołyście sie; żeście sie zaśmioły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaśmioły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaśmioło żech sie; żech sie zaśmioło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaśmioło żeś sie; żeś sie zaśmioło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zśmioło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie zaśmioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie zaśmioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie zaśmioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie zaśmioli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie zaśmioli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie zaśmioli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie zaśmioła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie zaśmioła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie zaśmioła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie zaśmioły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie zaśmioły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie zaśmioły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie zaśmioło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie zaśmioło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie zaśmioło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaśmiyj sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie zaśmieje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaśmiyjcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie zaśmiejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaśmioł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaśmioł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaśmioł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaśmioli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaśmioli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaśmioli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaśmioła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaśmioła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaśmioła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaśmioły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaśmioły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaśmioły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaśmioło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaśmioło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaśmioło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie zaśmioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie zaśmioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie zaśmioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie zaśmioli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie zaśmioli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie zaśmioli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie zaśmioła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie zaśmioła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie zaśmioła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie zaśmioły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie zaśmioły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie zaśmioły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie zaśmioło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie zaśmioło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie zaśmioło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.zaśmioci sie
Rybnik

 

Chłop sie bōł zaśmioł na głos, a wszyscy sie na niego podziwali.

Podej dalij…