bager

bager – koparka (pol.); der Bagger (ger.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bager
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bagra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bagrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bager
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bagrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bagrze
Wołacz l. poj. Ty…bagrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bagry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bagrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bagrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bagry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bagrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bagrach
Wołacz l. mn. Wy…bagry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: We Rybniku majōm budować nowo drōga, tōż bagry pobulyły już wszystki chałupy, co tam stoły.
PL: W Rybniku mają budować nową drogę, więc koparki zburzyły już wszystkie domy, które tam stały.

SI: Sōmsiod bydzie stawioł nowo chałupa, tōż wziōn bager a wykopoł grōnta.
PL: Sąsiad będzie budował nowy dom, więc wziął koparkę i wykopał fundamenty.

SI: Jo pamiyntōm jedna tako zima, co bagry musiały ôdciepować zumiynta na drōdze.
PL: Ja pamiętam jedną taką zimę, kiedy to koparki musiały odrzucać zaspy na drodze.

 

Podej dalij…