bibliotyka

bibliotyka – biblioteka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bibliotyka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bibliotyki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bibliotyce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bibliotyka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bibliotykōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bibliotyce
Wołacz l. poj. Ty…bibliotyko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bibliotyki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bibliotykōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bibliotykōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bibliotyki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bibliotykami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bibliotykach
Wołacz l. mn. Wy…bibliotyki
Przimiotnik (jaki? czyj?)bibliotyczny

SI: We bibliotykach je mało ślōnskich ksiōnżek, bo bezmała Ślōnzoki niy chcōm ich czytać.
PL: W bibliotekach jest mało śląskich książek, bo Ślązacy nie chcą ich podobno czytać.

SI: Teraz we bibliotykach idzie tyż bezmała posłōchać ksiōnżek.
PL: Teraz w bibliotekach można także podobno posłuchać książek.

SI: We Mikołowie bibliotyka naszykowała ôtok kōnkurs „Napiszmy to po naszymu”.
PL: W Mikołowie biblioteka przygotowała ostatnio konkurs „Napiszmy to po naszymu”

Podej dalij…