boleć

boleć – boleć (pol.); bolet (cze.)

bezokolicznikboleć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bola
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bolisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.boli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bolymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bolicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bolōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.boloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.boloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.boloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.boleli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.boleliście
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.boleli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bolała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bolałała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bolała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bolały my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bolałyście; żeście bolały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bolały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.boloło żech; żech bolało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bolało żeś; żeś bolało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bolało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech boloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bolpł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł boloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my boleli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście boleli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli boleli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bolała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bolała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bolała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bolały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bolały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bolały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bolało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bolało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bolało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bōl
tr. rozk. l. poj 3. os.niech boli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bōlcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bolōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. boloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. boloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.boloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.boleli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. boleli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.boleli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bolała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bolała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bolała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. bolały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bolały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bolały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bolało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bolało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bolało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych boloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś boloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by boloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my boleli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście boleli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by boleli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bolała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bolała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bolała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bolały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bolały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bolały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bolało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bolało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bolało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda boloł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz boloł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie boloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy boleli; bydymy boleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie boleli; bydziecie boleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm boleli; bydōm boleć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda bolała; byda boleć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz bolała; bydziesz boleć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie bolała; bydzie boleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy bolały; bydymy boleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie bolały; bydziecie boleć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm bolały; bydōm boleć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda bolało; byda boleć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz bolało; bydziesz boleć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bolało; bydzie boleć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.bolyni
Rybnik

 

Wczora żech cały dziyń pleła ćwikla, tōż dzisio niy czuja krziża,  co mie tak boli.

Bolało mie ôko, tōż żech poszoł do dochtora po jaki krople.

Niy chytej sie tego tego gorkigo hoka, bo zaś sie spolisz a cie bydzie boleć.

 

Podej dalij…