bryja

bryja

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bryja
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bryje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja siebryji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bryja
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bryjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bryji
Wołacz l. poj. Tybryjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōmbryje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bryjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja siebryjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bryje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza siebryjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bryjach
Wołacz l. mn. Wy…bryje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Podziel się…