chichrać sie

chichrać sie – śmiać się, chichotać (pol.); smát se (cze.)

bezokolicznikchichrać sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.chichrōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.chichrosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.chichrōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.chichrōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.chichrocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.chichrajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.chichroł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.chichroł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.chichroł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.chichrali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.chichraliście sie; żeście sie chichrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.chichrali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.chichrała żech sie; chichrałach sie; żech sie chichrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.chichrała żeś sie; chichrałaś sie; żeś sie chichrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.chichrała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..chichrały my sie; my sie chichrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. chichrałyście sie; żeście sie chichrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.chichrały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.chichrało żech sie; żech sie chichrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.chichrało żeś sie; żeś sie chichrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.chichrało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie chichroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie chichroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie chichroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie chichrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie chichrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie chichrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie chichrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie chichrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie chichrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie chichrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie chichrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie chichrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie chichrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie chichrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie chichrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . chichrej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie chichro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.chichrejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie chichrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. chichroł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. chichroł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.chichroł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.chichrali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. chichrali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.chichrali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.chichrała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
chichrała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.chichrała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. chichrały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.chichrały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.chichrały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. chichrało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.chichrało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.chichrało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie chichroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie chichroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie chichroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie chichrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie chichrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie chichrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie chichrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie chichrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie chichrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie chichrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie chichrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie chichrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie chichrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie chichrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie chichrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie chichroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie chichroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie chichroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymysie chichrali; bydymy sie chichrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie chichrali; bydziecie sie chichrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie chichrali; bydōm sie chichrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie chichrała; byda sie chichrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie chichrała; bydziesz sie chichrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie chichrała; bydzie sie chichrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie chichrały; bydymy sie chichrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie chichrały; bydziecie sie chichrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie chichrały; bydōm sie chichać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie chichrało; byda sie chichrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie chichrało; bydziesz sie chichrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie chichrało; bydzie sie chichrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.chichrani sie
Rybnik

 

Co sie tam tak chichrocie, bydźcie trocha ciszyj.

Byli my dzisiej we kinie na kōmedyji, a cołki kino sie chichrało co chwila.

Dycko my sie chichrali z tych twojich wicōw.

 

 

Podej dalij…