chwila

chwila – chwila (pol.); okamžik (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…chwila
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…chwile
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja siechwili
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…chwila
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...chwilōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…chwili
Wołacz l. poj. Tychwilo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōmchwile
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…chwilōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja siechwilōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…chwile
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza siechwilami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…chwilach
Wołacz l. mn. Wy…chwile
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Dychnij se na chwila.

Przed chwilōm jechała sam na kole twoja baba.

Za chwila przida.

 

Podziel się…