cielić

cielić (sie) – cielić, rodzić, rozmnażać (pol.)

bezokolicznikcielić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ciela
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.cielisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.cieli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.cielymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.cielicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.cielōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.cielōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.cielōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.cielōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.cielyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.cielyliście; żeście cielyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.cielyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.cielyła żech; cielyłach; żech cielyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.cielyła żeś; cielyłaś; żeś cielyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.cielyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..cielyły my; my cielyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. cielyłyście; żeście cielyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.cielyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.cielyło żech; żech cielyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.cielyło żeś; żeś cielyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.cielyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech cielōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś cielōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł cielōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my cielyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście cielyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli cielyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech cielyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś cielyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była cielyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my cielyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście cielyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były cielyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech cielyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś cielyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było cielyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ciel
tr. rozk. l. poj 3. os.niech cieli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.cielcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech cielōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. cielōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. cielōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.cielōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.cielyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. cielyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.cielyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.cielyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
cielyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.cielyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. cielyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.cielyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.cielyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. cielyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.cielyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.cielyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych cielōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś cielōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by cielōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my cielyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście cielyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by cielyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych cielyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś cielyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by cielyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my cielyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście cielyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by cielyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych cielyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś cielyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by cielyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda cielōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz cielōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie cielōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy cielyli; bydymy cielić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie cielyli; bydziecie cielić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm cielyli; bydōm cielić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda cielyła; byda cielić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz cielyła; bydziesz cielić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie cielyła; bydzie cielić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy cielyły; bydymy cielić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.ciedziecie bulyły; bydziecie cielić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm cielyly; bydōm cielić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda cielyło; byda cielić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz cielyło; bydziesz cielić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie cielyło; bydzie cielić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernycielōny
rzeczownik odczasown.cielyni
Rybnik

POL: cielić się, rodzić się, rozmnażać się zwierzęta, np., krowy, kozy.

 

Leć wartko po starzyka, coby prziszli, bo sie krowa cieli.

Niy wiym , czy byda mogła prziś szkubać, bo mi sie mo na dniach  koza cielić.

 

Podej dalij…