ciepać

ciepać – rzucać (pol.); házet (cze.)

bezokolicznikciepać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ciepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ciepiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ciepie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ciepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ciepiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ciepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ciepoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ciepoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ciepoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ciepali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ciepaliście; żeście ciepali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ciepali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ciepała żech; ciepałach; żech ciepała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ciepała żeś; ciepałaś; żeś ciepała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ciepała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ciepały my; my ciepały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ciepałyście; żeście ciepały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ciepały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ciepało żech; żech ciepało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ciepało żeś; żeś ciepało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ciepoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ciepali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ciepała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ciepały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ciepało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ciepej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ciepie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ciepejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ciepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ciepoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ciepoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ciepoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ciepali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ciepali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ciepali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ciepała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ciepała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ciepała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ciepały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ciepały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ciepały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ciepało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ciepało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ciepało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ciepoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ciepali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ciepała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ciepały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ciepało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ciepoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ciepoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ciepoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ciepali; bydymy ciepać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ciepali; bydziecie ciepać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ciepali; bydōm ciepać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ciepała; byda ciepać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ciepała; bydziesz ciepać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ciepała; bydzie ciepać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ciepały; bydymy ciepać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ciepały; bydziecie ciepać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ciepały; bydōm ciepać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ciepało; byda ciepać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ciepało; bydziesz ciepać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ciepało; bydzie ciepać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyciepany
rzeczownik odczasown.ciepani
Rybnik

 

SI: Te szupy z ôrzechōw ciepej sam do kibla.

PL: Te łupiny z orzechów rzucaj tutaj do wiadra.

 

SI: Jutro zaczynōmy ciepać grōnta pod garaż.

PL: Jutro zaczynamy kopać fundamenty pod garaż.

 

SI: Ciepej mi sam te kluski do wody pomału.

PL: Rzucaj mi tutaj te kluki do wody powoli.

 

 

Podej dalij…