ciepnyty

ciepnyty – rzucony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyciepnyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ciepnyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ciepnyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ciepnyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ciepnyci; ciepnyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ciepnyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ciepnytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ciepnytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ciepnytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ciepnytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ciepnytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ciepnytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ciepnytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ciepnytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ciepnytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ciepnytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ciepnytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ciepnyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ciepnyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ciepnyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ciepnytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ciepnyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ciepnytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ciepnytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ciepnytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ciepnytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ciepnytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ciepnytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ciepnytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ciepnytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ciepnytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ciepnytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ciepnyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ciepnyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ciepnyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ciepnyci; cienyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ciepnyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Czamu tyn ancug je tak ciepnyty na stołku, a niy ma powieszōny na biglu?

Skōńczyła żeś sie bawić, a te graczki tak ciepnyte na pojstrzodku izby.

Czamu te koło je tak ciepnyte, a niy postawiōne pod mur?

 

 

 

Podej dalij…