cipka

cipka – kura, kurka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cipka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cipki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cipce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cipka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cipkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cipce
Wołacz l. poj. Ty…cipko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cipki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cipek; cipkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cipkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cipki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cipkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cipkach
Wołacz l. mn. Wy…cipki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Pōdź sam cipko, a niy bōj siemie.

Idź, zaniyś cipkōm te zimioki z ôbiadu.

Jakoś te cipki przestały niyś jajca.

 

Podziel się…