ćmić

ćmić (sie) – zciemniać

bezokolicznikćmić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ćmia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ćmisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ćmi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ćmiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ćmicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ćmiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ćmiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ćmiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ćmiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ćmiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ćmiyliście; żeście ćmiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ćmiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ćmiyła żech; ćmiyłach; żech ćmiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ćmiyła żeś; ćmiyłaś; żeś ćmiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ćmiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ćmiyły my; my ćmiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ćmiyłyście; żeście ćmiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ćmiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ćmiyło żech; żech ćmiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ćmiyło żeś; żeś ćmiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ćmiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ćmiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ćmiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ćmiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ćmiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ćmiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ćmiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ćmiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ćmiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ćmiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ćmiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ćmiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ćmiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ćmiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ćmiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ćmiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ćmij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ćmi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ćmijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ćmiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ćmiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ćmiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ćmiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ćmiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ćmiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ćmiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ćmiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ćmiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ćmiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ćmiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.cmiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ćmiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ćmiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ćmiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ćmiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ćmiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ćmiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ćmiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ćmiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ćmiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ćmiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ćmiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ćmiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ćmiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ćmiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ćmiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ćmiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ćmiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ćmiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ćmiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ćmiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ćmiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ćmiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ćmiyli; bydymy ćmić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ćmbiyli; bydziecie ćmić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ćmiyli; bydōm ćmić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ćmiyła; byda ćmić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ćmiyła; bydziesz ćmić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ćmiyła; bydzie ćmić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ćmiyły; bydymy ćmić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ćmiyły; bydziecie ćmić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ćmiyły; bydōm ćmić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ćmiyło; byda ćmić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ćmiyło; bydziesz ćmić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ćmiyło; bydzie ćmić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyćmiōny
rzeczownik odczasown.ćmiyni
Rybnik

POL: (1) zapadać zmrok; (2) palić papierosy, fajkę (pejoratywnie).

 

Już sie było ćmiyło, jak my prziszłi dudōm z pola.

Jak sie bydzie ćmiyło, to mosz być w dōma.

Już sie ćmi, a my dziepiyro wychodzymy z dōmu do bibliotyki.

Zaś bydziesz ćmiōł te pieroński cygarety.

 

 

Podej dalij…