cnić sie

cnić sie – tęsknić, nudzić się, przykrzyć się (pol.)

bezokolicznikcnić sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.cni mi sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.cni ci sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.cni mu sie; cni ji sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.cni nōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.cni wōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.cni im sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.cniyło mi sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m. cniyło ci sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m. cniyło mu sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.cniyło nōm sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.cniyło wōm sie
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.cniyło im sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.cniyło mi sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.cniyło ci sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.cniyło ji sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..cniyło nōm sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. cniyło wōm sie
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.cniyło im sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.cniyło mi sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.cniyło ci sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.cniyło mu sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.było mi sie cniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
było ci sie cniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.było mu sie cniyło
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. było nōm sie cniyło
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. było wōm sie cniyło
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.było im sie cniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.było mi sie cniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. było ci sie cniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.było ji sie cniyło
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. było nōm sie cniyło
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
było wōm sie cniyło
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.było im sie cniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było mi sie cniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było ci sie cniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mu sie cniyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . niech ci sie cni
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mu sie cni; niech ji sie cni
tr. rozk. l. mn. 1. os. niech nōm sie cni
tr. rozk. l. mn. 2. os.nieh wōm sie cni
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech im sie cni
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. cniyło by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. cniyło by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.cniyło by mu sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.cniyło by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. cniyło by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.cniyło by im sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.cniyło by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
cniyło by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.cniyło by ji sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. cniyło by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.cniyło by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.cniyło by im sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. cniyło by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zdoł by ci sie; zdała by ci sie; zdało by ci sie; zdali by ci sie; zdały by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.cniyło by mu sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. było by mi sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.było by ci sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.było by mu sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.było by nōm sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.było by wōm sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.było by im sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.było by mi sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.było by ci sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. było by ji sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.było by nōm sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.było by wōm sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. było by im sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było by mi sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było by ci sie cniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mu sie cniyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. bydzie mi sie cniyło; bydzie mi sie cnić
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydzie ci sie cniyło; bydzie ci sie cnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mu sie cniyło; bydzie mu sie cnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydzie nōm sie cniyło; bydzie nōm sie cnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydzie wō sie cniyło; bydzie wōm sie cnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydzie im sie cniyło; bydzie im sie cnić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.bydzie mi sie cniyło; bydzie mi sie cnić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydzie ci sie cniyło; bydzie ci sie cnić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ji sie cniyło; bydzie ji sie cnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydzie nōm sie cniyło; bydzie nōm sie cnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydzie wōm sie cniyło; bydzie wōm sie cnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydzie im sie cniyło; bydzie im sie cnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. bydzie mi sie cniyło; bydzie mi sie cnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydzie ci sie cniyło; bydzie ci sie cnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mu sie cniyło; bydzie mu sie cnić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.cniymi sie
Rybnik

 

SI: Mōg byś sam ôstać na noc u starki, ale jak ci sie bydzie w nocy cnić, to starzik z tobōm niy polecōm, bydziesz musioł czakać do rana.

PL: Mógłbyś tutaj zostać na noc u babci, ale jeżeli będziesz w nocy tęsknił, to dziadek nie pobiegnie z tobą, będziesz musiał czekać do rana.

 

SI: Mie sie już cni za nimi, aż przijadōm nazod z tych wczasōw,

PL: Ja już tęsknię za nimi, kiedy wrócą z tych wczasów.

 

SI: Cera chce, cobych szła na zima dō nich na familoki, ale mie by sie tam cniyło.

PL: Córka chce, żebym poszła do nich zimą na osiedle, ale mnie by się tam nudziło.

 

SI: A niy bydzie ci sie cniyło na tych kolōniach za mamōm bez te dwa tydnie?

PL: A nie będziesz tęskniła za mamą  na tych koloniach przez te dwa tygodnie?

 

 

 

Podej dalij…