cygareta

cygareta – papieros (pol.); cigareta (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cygareta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cygarety
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja siecygarecie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cygareta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cygaretōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cygarecie
Wołacz l. poj. Tycygareto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōmcygarety
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cygaretōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja siecygaretōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cygarety
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza siecygaretami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cygaretach
Wołacz l. mn. Wy…cygarety
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Niy wlazuj mi sam z cygaretōm.

Musza lecieć do budki, bo mi cygaretōw brakło a niy mōm co kurzić.

Dej jedna cygareta.

 

 

Podziel się…