cyja

cyja – akordeon (pol.); akordeon, tahací harmonika (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cyja
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cyja
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cyji
Wołacz l. poj. Ty…cyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cyjach
Wołacz l. mn. Wy…cyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Starzik poradzōm piyknie grać na cyji.

PL: Dziadek potrafi pięknie grać na akordeonie.

 

SI: Zaleć mi po cyja, to wōm sam zagrōm.

PL: Pobiegnij mi po akordeon, to wam tutaj zagram.

 

SI: Dzisio już mało kery poradzi grać na cyji.

PL: Dzisiaj już mało kto potrafi grać na akordeonie.

 

Podej dalij…