dać do kupy

dać do kupy – złączyć ze sobą, połączyć (pol.)

bezokolicznikdać do kupy
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dōm do kupy
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosz do kupy
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.do do kupy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.domy do kupy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.docie do kupy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dajōm do kupy
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doł żech do kupy
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doł żeś do kupy
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doł do kupy
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dali my do kupy
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.daliście do kupy; żeście dali do kupy
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dali do kupy
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dała żech do kupy; dałach do kupy; żech dała do kupy
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dała żeś do kupy; dałaś do kupy; żeś dała do kupy
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dała do kupy
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dały my do kupy; my dały do kupy
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dałyście do kupy; żeście dały do kupy
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dały do kupy
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dało żech do kupy; żech dało do kupy
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dało żeś do kupy; żeś dało do kupy
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dało do kupy
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doł do kupy
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doł do kupy
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doł do kupy
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dali do kupy
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dali do kupy
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dali do kupy
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dała do kupy
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dała do kupy
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dała do kupy
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dały do kupy
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dały do kupy
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dały do kupy
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dało do kupy
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dało do kupy
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dało do kupy
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dej do kupy
tr. rozk. l. poj 3. os.niech do do kupy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dejcie do kupy
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dajōm do kupy
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doł bych do kupy
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doł byś do kupy
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doł by do kupy
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dali by my do kupy
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dali byście do kupy
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dali by do kupy
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dała bych do kupy
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dała byś do kupy
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dała by do kupy
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dały by my do kupy
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dały byście do kupy
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dały by do kupy
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dało bych do kupy
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dało byś do kupy
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dało by do kupy
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doł do kupy
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doł do kupy
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doł do kupy
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dali do kupy
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dali do kupy
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dali do kupy
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dała do kupy
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dała do kupy
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dała do kupy
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dały do kupy
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dały do kupy
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dały do kupy
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dało do kupy
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dało do kupy
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dało do kupy
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydany do kupy
rzeczownik odczasown.dani do kupy
Rybnik
POL: połączyć, zebrać razem, złączyć ze sobą.

Dej te rynkawiczki do kupy, co sie niy potracōm.
Te papiōry trza dać do kupy, bo ich na wartko niy poznajdujymy.
Doł żeś te tajle do kupy?

Podej dalij…