dać sie do godki

dać sie do godki – rozpocząć rozmowę, nawiązać rozmowę (pol.)

bezokolicznikdać sie do godki
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dōm sie do godki
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosz sie do godki
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.do sie do godki
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dōmy sie do godki
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.docie sie do godki
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dajōm sie do godki
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doł żech sie do godki
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doł żeś sie do godki
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doł sie do godki
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dali my sie do godki
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.daliście sie do godki; żeście sie dali do godki
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dali sie do godki
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dała żech sie do godki; dałach sie do godki; żech sie dała do godki
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dała żeś sie do godki; dałaś sie do godki; żeś sie dała do godki
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dała sie do godki
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dały my sie do godki; my sie dały do godki
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dałyście sie do godki; żeście sie dały do godki
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dały sie do godki
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dało żech sie do godki; żech sie dało do godki
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dało żeś sie do godki; żeś sie dało do godki
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dało sie do godki
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie doł do godki
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie doł do godki
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie doł do godki
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie dali do godki
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie dali do godki
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie dali do godki
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie dała do godki
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie dała do godki
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie dała do godki
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie dały do godki
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie dały do godki
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie dały do godki
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie dało do godki
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie dało do godki
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie dało do godki
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dej sie do godki
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie do do godki
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dejcie sie do godki
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie dajōm do godki
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doł bych sie do godki
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doł byś sie do godki
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doł by sie do godki
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dali by my sie do godki
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dali byście sie do godki
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dali by sie do godki
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dała bych sie do godki
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dała byś sie do godki
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dała by sie do godki
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dały by my sie do godki
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dały byście sie do godki
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dały by sie do godki
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dało bych sie do godki
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dało byś sie do godki
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dało by sie do godki
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie doł do godki
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie doł do godki
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie doł do godki
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie dali do godki
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie dali do godki
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie dali do godki
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie dała do godki
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie dała do godki
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie dała do godki
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie dały do godki
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie dały do godki
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie dały do godki
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie dało do godki
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie dało do godki
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie dało do godki
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dani sie do godki
Rybnik

 

Dały my sie do godki, a zapōmniałach, że  mōm ôbiod na blasze, tōż wszystko zgorało.

Jak my sie dōmy do godki, to poradzymy pōł dnia przegodać przi płocie.

Frida sie dała do godki a niy poradziyła żech ôd niyj uciyc.

Podej dalij…