dać sie

dać sie – poddać się, pozwolić komuś na coś; przystąpić do działania (pol.)

bezokolicznikdać sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.do sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.docie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.daliście sie; żeście sie dali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dała żech sie; dałach sie; żech sie dała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dała żeś sie; dałaś sie; żeś sie dała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dały my sie; my sie dały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dałyście sie; żeście sie dały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dało żech sie; żech sie dało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dało żeś sie; żeś sie dało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie doł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie doł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie doł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie dali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie dali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie dali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie dała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie dała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była się dała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie dały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie dały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie dały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie dało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie dało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie dało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie do
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie dajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie doł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie doł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie doł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie dali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie dali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie dali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie dała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie dała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie dała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie dały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie dały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie dały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie dało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie dało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie dało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dani sie
Rybnik
POL: (1) poddać się czyjejś woli, sile, pozwolić na coś; (2) przystąpić do działania, do pracy.

Jutro dōm sie do plecio pozimek.
Były my sie dały do godki, a sleciało nōm pōł godziny.
Na drugi roz mu sie niy dej, a niy słōchjej go.
Czamu mu sie dosz? Niy poradzisz mu sie postawić.

Podej dalij…