dbać

dbać – dbać (pol.)

bezokolicznikdbać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dbōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dbosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dbo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dbōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dbocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dbajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dbali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dbaliście; żeście dbali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dbali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dbała żech; dbałach; żech dbała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dbała żeś; dbałaś; żeś dbała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dbała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dbały my; my dbały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dbałyście; żeście dbały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dbały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dbało żech; żech dbało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dbało żeś; żeś dbało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dbało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dbali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dbali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dbali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dbała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dbała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dbała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dbały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dbały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dbały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dbało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dbało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dbało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dbej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dbo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dbejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dbajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dbali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dbali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dbali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dbała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dbała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dbała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dbały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dbały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dbały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dbało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dbało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dbało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dbali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dbali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dbali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dbała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dbała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dbała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dbały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dbały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dbały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dbało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dboł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dboł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dboł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dbali; bydymy dbać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dbali; bydziecie dbać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dbali; bydōm dbać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dbała; byda dbać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dbała; bydziesz dbać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dbała; bydzie dbać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dbały; bydymy dbać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dbały; bydziecie dbać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dbały; bydōm dbać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dbało; byda dbać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dbało; bydziesz dbać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dbało; bydzie dbać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydbany
rzeczownik odczasown.dbani
Rybnik

Jo jada na tydziyń na wczasy, tōż blysknij sam, roz za czas, na ta moja chałupa, a dbej ô te grzōndki, podlywej ich.
Jako ty to dbosz ô te strzewiki? Nowe a już taki zniszczone.
Mioł żeś dbać ô te kwiotka, a ône wszystki uschły.

Podej dalij…