dociskać

dociskać (sie) – dociskać, dopychać (pol.)

bezokolicznikdociskać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dociskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dociskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.docisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dociskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dociskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dociskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dociskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dociskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dociskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dociskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dociskaliście; żeście dociskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dociskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dociskała żech; dociskałach; żech dociskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dociskała żeś; dociskałaś; żeś dociskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dociskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dociskały my; my dociskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dociskałyście; żeście dociskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dociskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dociskało żech; żech dociskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dociskało żeś; żeś dociskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dociskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dociskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dociskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dociskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dociskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dociskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dociskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dociskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dociskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dociskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dociskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dociskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dociskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dociskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dociskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dociskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dociskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech docisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dociskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dociskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dociskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dociskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dociskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dociskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dociskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dociskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dociskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dociskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dociskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. dociskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dociskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dociskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dociskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dociskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dociskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dociskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dociskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dociskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dociskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dociskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dociskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dociskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dociskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dociskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dociskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dociskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dociskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dociskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dociskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dociskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dociskoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dociskoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dociskoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dociskali; bydymy dociskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dociskali; bydziecie dociskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dociskali; bydōm dociskać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dociskała; byda dociskać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dociskała; bydziesz dociskać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dociskała; bydzie dociskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dociskały; bydymy dociskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dociskały; bydziecie dociskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dociskały; bydōm dociskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dociskało; byda dociskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dociskało; bydziesz dociskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dociskało; bydzie dociskać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydociskany
rzeczownik odczasown.dociskani
Rybnik

 

Szusblech je krziwy, a docisko do kōłka, bezto ône sie niy chce zwyrtać.

Dociskej sam na chwila ta deska, aż tyn klyj stwardnie a flik chyci.

Podej dalij…