dokłodać

dokłodać (sie) – dokładać (pol.)

bezokolicznikdokłodać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dokłodōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dokłodosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dokłodo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dokłodōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dokłodocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dokłodajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dokłodoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dokłodoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dokłodoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dokłodali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dokłodaliście; żeście dokłodali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dokłodali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dokłodała żech; dokłodałach; żech dokłodała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dokłodała żeś; dokłodałaś; żeś dokłodała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dokłodała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dokłodały my; my dokłodały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dokłodałyście; żeście dokłodały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dokłodały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dokłodało żech; żech dokłodało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dokłodało żeś; żeś dokłodało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dokłodało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dokłodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dokłodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dokłodoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dokłodali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dokłodali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dokłodali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dokłodała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dokłodała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dokłodała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dokłodały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dokłodały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dokłodały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dokłodało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dokłodało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dokłodało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dokłodej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dokłodo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dokłodejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dokłodajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dokłodoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dokłodoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dokłodoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dokłodali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dokłodali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dokłodali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dokłodała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dokłodała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dokłodała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dokłodały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dokłodały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dokłodały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dokłodało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dokłodało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dokłodało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dokłodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dokłodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dokłodoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dokłodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dokłodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dokłodali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dokłodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dokłodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dokłodała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dokłodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dokłodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dokłodały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dokłodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dokłodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dokłodało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dokłodoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dokłodoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dokłodoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dokłodali; bydymy dokłodać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dokłodali; bydziecie dokłodać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dokłodali; bydōm dokłodać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dokłodała; byda dokłodać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dokłodała; bydziesz dokłodać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dokłodała; bydzie dokłodać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dokłodały; bydymy dokłodać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dokłodały; bydziecie dokłodać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dokłodały; bydōm dokłodać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dokłodało; byda dokłodać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dokłodało; bydziesz dokłodać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dokłodało; bydzie dokłodać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydokłodany
rzeczownik odczasown.dokłodani
Rybnik

 

SI: Niy dokłodej mi już tych kluek, bo jo mōm już doś.

PL: Nie dokładaj mi już tych klusek, bo ja mam już dosyć.

 

 

Podej dalij…