dolygać

dolygać – dolegać (pol.)

bezokolicznikdolygać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dolygōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dolygosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dolygo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dolygōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dolygocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dolygajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dolygoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dolygoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dolygoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dolygali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dolygaliście; żeście dolygali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dolygali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dolygała żech; dolygałach; żech dolygała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dolygała żeś; dolygałaś; żeś dolygała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dolygała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dolygały my; my dolygały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dolygałyście; żeście dolygały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dolygały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dolygało żech; żech dolygało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dolygało żeś; żeś dolygało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dolygało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dolygoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dolygoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dolygoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dolygali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dolygali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dolygali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dolygała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dolygała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dolygała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dolygały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dolygały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dolygały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dolygało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dolygało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dolygało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dolygej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dolygo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dolygejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dolygajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dolygoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dolygoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dolygoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dolygali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dolygali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dolygali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dolygała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dolygała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dolygała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dolygały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dolygały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dolygały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dolygało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dolygało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dolygało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dolygoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dolygoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dolygoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dolygali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dolygali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dolygali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dolygała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dolygała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dolygała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dolygały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dolygały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dolygały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dolygało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dolygało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dolygało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dolygoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dolygoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dolygoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dolygali; bydymy dolygać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dolygali; bydziecie dolygać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dolygali; bydōm dolygać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dolygała; byda dolygać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dolygała; bydziesz dolygać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dolygała; bydzie dolygać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dolygały; bydymy dolygać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dolygały; bydziecie dolygać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dolygały; bydōm dolygać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dolygało; byda dolygać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dolygało; bydziesz dolygać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dolygało; bydzie dolygać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dolygani
Rybnik

Co ci to dolygo?
CO ci to było dolygało, żeś niy mōg jechać na ta pōnć?
Jak by ci co dolygało, to dej znać, a jo zarozki przida.

Podej dalij…