dolyź

dolyź (sie) – dojść, dotrzeć, dostać się (pol.)

bezokolicznikdolyź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.doleza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.doleziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dolezie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dolezymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.doleziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dolezōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doloz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doloz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doloz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.doleźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.doleźliście; żeście doleźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.doleźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dolazła żech; dolazłach; żech dolazła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dolazła żeś; dolazłaś; żeś dolazła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dolazła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dolazły my; my dolazły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dolazłyście; żeście dolazły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dolazły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dolazło żech; żech dolazło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dolazło żeś; żeś dolazło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dolazło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doloz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doloz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doloz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my doleźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście doleźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli doleźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dolazła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dolazła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dolazła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dolazły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dolazły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dolazły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dolazło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dolazło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dolazło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dolyź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dolezie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dolyźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dolezōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doloz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doloz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doloz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.doleźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. doleźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.doleźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dolazła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dolazła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dolazła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dolazły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dolazły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dolazły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dolazło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dolazło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dolazło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doloz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doloz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doloz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my doleźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście doleźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by doleźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dolazła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dolazła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dolazła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dolazły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dolazły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dolazły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dolazło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dolazło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dolazło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydoleziōny
rzeczownik odczasown.doleziyni
Rybnik

 

Mōmy w dōma malyrza, tōż wszystko je poprzykrywane, a do niczego niy poradzą dolyź.

 

Kaj żeś zaś sam te koło postawiōł, ani do chlywa niy poradzą dolyź.

Jak sam trocha powychraniōm a doleza ku tym klajdōm, to ci dōm tyn fiołkowy, co żech ci ô nim godała.

Podej dalij…