doprosić

doprosić (sie) – doprosić (pol.)

bezokolicznikdoprosić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.doprosza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.doprosisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.doprosi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.doproszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.doprosicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.doproszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doprosiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doprosiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doprosiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.doprosiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.doprosiyliście; żeście doprosiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.doprosiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.doprosiyła żech; doprosiyłach; żech doprosiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.doprosiyła żeś; doprosiyłaś; żeś doprosiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.doprosiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..doprosiyły my; my doprosiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. doprosiyłyście; żeście doprosiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.doprosiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.doprosiyło żech; żech doprosiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.doprosiyło żeś; żeś doprosiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.doprosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doprosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doprosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doprosiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my doprosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście doprosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli doprosiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech doprosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś doprosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była doprosiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my doprosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście doprosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były doprosiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech doprosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś doprosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było doprosiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . doproś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech doprosi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.doproście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech doproszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doprosiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doprosiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doprosiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.doprosiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. doprosiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.doprosiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.doprosiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
doprosiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.doprosiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. doprosiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.doprosiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.doprosiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. doprosiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.doprosiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.doprosiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doprosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doprosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doprosiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my doprosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście doprosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by doprosiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych doprosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś doprosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by doprosiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my doprosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście doprosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by doprosiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych doprosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś doprosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by doprosiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydoproszōny
rzeczownik odczasown.doproszyni
Rybnik

Czy jo cie sie kedy doprosza, żebyś mi te noże nabrusiōł, abo mōm ich zaniyś sōmsiadowi?
Nareszcie żech sie doprosiyła, żeby nōm sam wysuli trocha hasio na drōga, a te dziury porownali.
Ônego sie doprosić, żeby co zrobiōł, to musi być wielki świynto.

Podej dalij…