drugi

drugi – drugi; inny; kolejny; przyszły (pol.); zweite (ger.); druhý (cze.); second (eng.)

liczebnik porzōndkowydrugi
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...drugi
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...drugo
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...drugi
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... drudzy; drugi
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...drugi
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...drugigo
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...drugij
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...drugigo
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...drugich
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...drugich
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...drugimu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...drugij
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... drugimu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... drugim
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
drugim
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...drugigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... drugi
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..drugo
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... drugi
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
drugich
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... drugich
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
drugim
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...drugōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...drugim
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...drugimi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...drugimi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...drugim
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..drugij
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...drugim
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...drugich
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...drugich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...drugi
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...drugo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... drugi
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...drudzy; drugi
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...drugi
liczebnik głōwny (wiela)dwa

 

Na drugi roz idź warciyj do sklepu, to ci niy braknie żymeł.

Ôbyndź z drugij strōny a przitrzimej mi sam tyn miech.

Wyciepnij tyn krziwy gwōźdź a wejź drugi.

Mie sie niy chce wierzić w to, że ta twoja Hildka chodzi już do drugij klasy.

Na drugi tydziyń jada do sanatorium.

Tyn tydziyń robia na drugo.

 

Podej dalij…