dubać

dubać – dłubać, łuskać (pol.)

bezokolicznikdubać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dubia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dubiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dubie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dubiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dubiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dubiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.duboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.duboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.duboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dubali my; my
dubali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dubaliście; żeście dubali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dubali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dubała żech; dubałach; żech dubała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dubała żeś; dubałaś; żeś dubała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dubała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dubały my; my dubały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dubałyście; żeście dubały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dubały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dubało żech; żech dubało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dubało żeś; żeś dubało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dubało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech duboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś duboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł duboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dubali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dubali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dubali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dubała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dubała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dubała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dubały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dubały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dubały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dubało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dubało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dubało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dubej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dubie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dubejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dubiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. duboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. duboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.duboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dubali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dubali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dubali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dubała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dubała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dubała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dubały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dubały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dubały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dubało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dubało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dubało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych duboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś duboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by duboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dubali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dubała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dubały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dubało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda duboł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz duboł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie duboł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dubali; bydymy dubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dubali; bydziecie dubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dubali; bydōm dubać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dubała; byda dubać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dubała; bydziesz dubać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dubała; bydzie dubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dubały; bydymy dubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dubały; bydziecie dubać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dubały; bydōm dubać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dubało; byda dubać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dubało; bydziesz dubać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dubało; bydzie dubać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydubany
rzeczownik odczasown.dubani
Rybnik

POL: (1) dłubać w nosie; (2) dłubać np. strup na ranie; (3) dłubać np. rodzynki z ciasta palcem; (4) łuskać np. orzechy z łupin, pomarańczę ze skórki

 

Kery zaś sam duboł ta zista?

Niy dybej tego boloka, bo ci krew poleci.

Dzisiej  żech duboł pōł dnia ôrzechy do moczki a makōwek.

Dej pozōr, jako ôn dubie ta apluzyna, aż jōm ze skōrkōm niy bydzie jod.

 

Podej dalij…