dwōr

dwōr – podwórko (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dwōr
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dworu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dworowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dwōr
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dworym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dworze
Wołacz l. poj. Ty…dworze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dwory
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dworōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dworōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dwory
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…dworami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dworach
Wołacz l. mn. Wy…dwory
Przimiotnik (jaki? czyj?)dworowy

 

Umyj se rynce, kej żeś prziszoł z dworu.

Dyć idźcie na chwila pobawić sie na dwōr, a niy yno przi tymu kōmputrze siedzicie.

Wejź se czopka, bo na dworze je zima.

Podej dalij…