dziewiynć

dziewiynć – dziewięć (pol.); neun (ger.); devět (cze.); nine (eng.)

liczebnik głōwnydziewiynć
Mn. l. poj. r. m. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. n. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam sōm... dziewiynciu; dziewiynć
Mn. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam sōm...dziewiynć
Dop. l. poj. r. m. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. n. ( wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam ni ma...dziewiynciu
Dop. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam ni ma...dziewiynciu
Cel. l. poj. r. m. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. ż. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. n. (wiela?) Dziwuja sie... -
Cel. l. mn. r. mos. (wiela?) Dziwuja sie... dziewiynciu
Cel. l. mn. r. nmos. (wiela?) Dziwuja sie...
dziewiynciu
Bier. l. poj. r. mżyw. (wiela?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (wiela? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (wiela?) Widza..-
Bier. l. poj. r. n. (wiela?) Widza... -
Bier. l mn. r. mos. (wiela?)
Widza...
dziewiynciu
Bier. l. mn r. nmos. (wiela?) Widza... dziewiynć
Narz. l. poj. r. m. (wiela?) Asza sie...
-
Narz. l. poj. r. ż. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. poj. r. n. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. mn. r. mos. (wiela?) Asza sie...dziewiynciōma
Narz. l. mn. r. nmos. (wiela?) Asza sie...dziewiynciōma
Msc. l. poj. r. m. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. poj. r. ż. (wiela?) Je żech we..-
Msc. l. poj. r. n. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. mn. r. mos. (wiela?) Je żech we...dziewiynciu; dziewiynć
Msc. l. mn. r. nmos. (wiela?) Je żech we...dziewiynć
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. n. Ty...
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dziewiynciu; dziewiynć
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dziewiynć
liczebnik porzōndkowy (kery we raji?)dziewiōnty
liczebnik wielokrotny (wiela?)dziewiyncioro

 

Ta kwuka siedziała na  dziwiynciu jajcach, tōż mōmy dziewiynć małych kurzōntek.

Bez lato jeżdża na kole do roboty dziewiynć kilometrōw.

Podej dalij…