dziynny

dziynny – codzienny (pol.)

przymiotnikranny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ranny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ranno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ranne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ranni; ranne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ranne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...rannego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...rannej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...rannego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...rannych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...rannych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...rannymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...rannej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... rannymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... rannym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
rannym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...rannego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ranny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ranno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ranne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
rannych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ranne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
rannym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...rannōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...rannym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...rannymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...rannymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...rannym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..rannej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...rannym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...rannych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...rannych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ranny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ranno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ranne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ranni; ranne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ranne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

To je moja dziynno robota, yno prać, biglować, warzić.

To mōm dziynno porcyjo lykōw.

 

 

Podziel się…