Elżbiyta, Ela, Elka

Elżbiyta, Ela, Elka – Elżbieta (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Elżbiyta, Ela, Elka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Elżbiyty, Ele, Elki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Elżbiycie, Eli, Elki
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Elżbiyta, Ela, Elka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Elżbiytōm, Elōm, Elkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Elżbiycie, Eli, Elce
Wołacz l. poj. Ty…Elżbiyto, Elo, Elko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Elżbiyty, Ele, Elki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Elżbiytōw, Elōw, Elkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Elżbiytóm, Elōm, Elkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Elżbiyty, Ele, Elki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Elżbiytami, Elami, Elkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Elżbiytach, Elach, Elkach
Wołacz l. mn. Wy…Elżbiyty, Ele, Elki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Elżbieta. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Elżbiyta, Ela, Elka), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Zaleć se do Ele po te hefty, a prziniyś se ich do przepisanio.

PL: Pobiegnij sobie do Eli po te zeszyty i przynieś je sobie do przepisania.

 

SI: Wicynt, sam mosz 5 zł, dej to Eli, bo żech ôtok wziyna ôd niyj.

PL: Wincenty, tutaj masz 5 zł, daj je Eli, bo ostatnio wzięłam od niej.

Podej dalij…