farbić

farbić (sie) – barwić, kolorować (pol.)

bezokolicznikfarbić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.farbia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.farbisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.farbi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.farbiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.farbicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.farbiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.farbiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.farbiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.farbiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.farbiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.farbiyliście; żeście farbiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.farbiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.farbiyła żech; farbiyłach; żech farbiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.farbiyła żeś; farbiyłaś; żeś farbiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.farbiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..farbiyły my; my farbiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. farbiyłyście; żeście farbiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.farbiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.farbiyło żech; żech farbiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.farbiyło żeś; żeś farbiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.farbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech farbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś farbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł farbiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my farbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście farbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli farbiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech farbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś farbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była farbiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my farbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście farbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były farbiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech farbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś farbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było farbiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . farb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech farbi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.farbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech farbiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. farbiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. farbiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.farbiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.farbiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. farbiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.farbiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.farbiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
farbiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.farbiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. farbiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.farbiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.farbiyły by

tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. farbiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.farbiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.farbiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych farbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś farbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by farbiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my farbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście farbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by farbiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych farbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś farbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by farbiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my farbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście farbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by farbiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych farbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś farbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by farbiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda farbiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz farbiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie farbiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy farbiyli; bydymy farbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydzieie farbiyły; bydziecie farbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm farbiyły; bydōm farbić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda farbiyła; byda farbić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz farbiyła; bydziesz farbić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie farbiyła; bydzie farbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy farbiyły; bydymy farbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie farbiyły; bydzieie farbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm farbiyły; bydōm farbić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda farbiyło; byda farbić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz farbiyło; bydziesz farbić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie farbiyło; bydzie farbić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyfarbiōny
rzeczownik odczasown.farbiyni
Rybnik

 

Bez zima byda farbiōł te koło na czerwiōno.

Sam mosz pyndzel a farb ta fōrtka na zielōno, yno niy ciaprej sie za fest.

Farbiymy płot na modro.

Podej dalij…