fertich

fertich – gotowe, koniec

 

Dyć doczkej, bo jo byda zorozki z tym fertich, tōż pudymy ôba.

Dziwej sie go, dyć ôn już je praje fertich z tōm cołkōm miskōm makōwki.

Przidź jutro po te koło, licza, że byda fertich z lepiyniym tego szlaucha.

 

Podej dalij…