flik

flik – łatka gumowa

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…flik
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…flika
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sieflikowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…flik
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...flikym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…fliku
Wołacz l. poj. Tyfliku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōmfliki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…flikōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sieflikōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…fliki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sieflikami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…flikach
Wołacz l. mn. Wy…fliki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Sam sie przilepi flik a zaś bydzie luft trzimoł, niy trza kupować nowego szlaucha.

Dyć sam już mosz flik na fliku na tym szlauchu.

Sam na tym fliku luft ucieko.

 

Podziel się…