flinta

flinta – strzelba (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam
je…
flinta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…flinty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sieflincie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…flinta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...flintōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…flincie
Wołacz l. poj. Tyflinto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōmflinty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…flintōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sieflintōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…flinty
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…flintami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…flintach
Wołacz l. mn. Wy…flinty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Ty mosz. mi sie zdo. krziwo ta lufa we flincie.

Niy zostawiej flinty w dōma, bo  jeszcze dziecka kedy co narobiōm.

Jak cie feszter trefi ze flintōm w lesie, to cie zawrzōm.

 

Podziel się…