forsztelować

forsztelować (se) – wyobrażać sobie, przedstawiać sobie (pol.)

bezokolicznikforsztelować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.forszteluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.forsztelujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.forszteluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.forsztelujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.forsztelujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.forsztelujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.forsztelowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.forsztelowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.forsztelowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.forsztelowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.forsztelowaliście; żeście forsztelowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.forsztelowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.forsztelowała żech; forsztelowałach; żech forsztelowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.forsztelowała żeś; forsztelowałaś; żeś forsztelowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.forsztelowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..forsztelowały my; my forsztelowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. forsztelowałyście; żeście forsztelowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.forsztelowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.forsztelowało żech; żech forsztelowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.forsztelowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.forsztelowało żeś; żeś forsztelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech forsztelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś forsztelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł forsztelowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my forsztelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście forsztelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli forsztelowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech forsztelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś forsztelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była forsztelowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my forsztelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście forsztelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były forsztelowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech forsztelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś forsztelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było forsztelowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . forszteluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech forszteluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.forsztelujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech forsztelujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. forsztelowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. forsztelowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.forsztelowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.forsztelowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. forsztelowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.forsztelowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.forsztelowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
forsztelowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.forsztelowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. forsztelowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.forsztelowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.forsztelowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. forsztelowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.forsztelowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.forsztelowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych forsztelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś forsztelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by forsztelowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dorsztelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście forsztelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by forsztelowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych forsztelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś forsztelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by forsztelowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my forsztelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście forsztelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by forsztelowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych forsztelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś forsztelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by forsztelowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda forsztelowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz forsztelowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie forsztelowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy forsztelowali; bydymy forsztelować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie forsztelowali; bydziecie forsztelować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm forsztelowali; bydōm forsztelować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda forsztelowała; byda forsztelować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz forsztelowała; bydziesz forsztelować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie forsztelowała; bydzie forsztelować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy forsztelowały; bydymy forsztelować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie forsztelowały; bydziecie forsztelować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm forsztelowały; bydōm forsztelować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda forsztelowało; byda forsztelować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz forsztelowało; bydziesz forsztelować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie forsztelowało; bydzie forsztelować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyforsztelowany
rzeczownik odczasown.forsztelowani
Rybnik

 

SI: Jako ty se to forsztelujesz, że jo byda do śmierci na cia robiōł?

PL: Jak ty to sobie wyobrażasz, że ja będę do śmierci pracował na ciebie?

 

SI: Jo se tego niy poradza forsztelować.

PL: Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić.

 

 

Podej dalij…