gasić

gasić (sie) – gasić, wyłączać (pol.)

bezokolicznikgasić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gasza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gasisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gasi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gaszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gasicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gaszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gasiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gasiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gasiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gasiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gasiyliście; żeście gasiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gasiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gasiyła żech; gasiyłach; żech gasiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gasiyła żeś; gasiyłaś; żeś gasiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gasiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gasiyły my; my gasiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gasiyłyście; żeście gasiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gasiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gasiyło żech; żech gasiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gasiyło żeś; żeś gasiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gasiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gasiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gasiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gasiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gasiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gasiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gasiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gasiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gasiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gasiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gasiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gasiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gasiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . goś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gasi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.goście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gaszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gasiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gasiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gasiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gasiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gasiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gasiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gasiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gasiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gasiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gasiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gasiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gasiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gasiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gasiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gasiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gasiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gasiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gasiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gasiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gasiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gasiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gasiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gasiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gasiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gasiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gasiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gasiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gasiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gasiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gasiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gasiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gasiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gasiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gasiyli; bydymy gasić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gasiyli; bydziecie gasić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gasiyli; bydōm gasić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gasiyła; byda gasić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gasiyła; bydziesz gasić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gasiyła; bydzie gasić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gasiyły; bydymy gasić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gasiyły; bydziecie gasić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gasiyły; bydōm gasić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gasiyło; byda gasić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gasiyło; bydziesz gasić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gasiyło; bydzie gasić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygaszōny
rzeczownik odczasown.gaszyni
Rybnik

POL: (1) gasić pożar; (2) gasić wapno; (3) wyłączać światło; (4) wyłączać wyłącznikiem,radio, telewizor, silnik,jakies urządzenie.

Gasza tyn motōr a dychnymy se chwila.

Gaszymy światło a idymy spać.

Fojermany przijechały a gasiyły trowa.

Jo mōm za wami gasić tyn telewizōr?

 

 

Podej dalij…