głośniejszy

głośniejszy – głośniejszy (pol.)

przymiotnikgłośniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...głośniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...głośniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...głośniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... głośniejsi; głośniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...głośniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...głośniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...głośniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...głośniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...głośniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...głośniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...głośniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...głośniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... głośniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... głośniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
głośniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...głośniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... głośniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..głośniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... głośniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
głośniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... głośniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
głośniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...głośniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...głośniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...głośniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...głośniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...głośniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..głośniejsznej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...głośniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...głośniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...głośniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...głośniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...głośniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... głośniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...głośniejsi; głośniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...głośniejsze
stop. równy przymiotn.. głośny
przysłówek (jak? jako?)głośniejszy; głośniyj

 

Tyn twōj motorcykel je mi sie zdo głośniejszy, jak mōj.

Ta kosiarka je głośniejszo, jak ta staro.

Ta lodōwka chodzi ôstatnio jakoś głośniejszy, musisz jōm ôbejrzeć.

 

Podej dalij…