gnać

gnać (sie) – pędzić (pol.)

bezokolicznikgnać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.żyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.żyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.żynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.żynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.żyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.żynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gnoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gnoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gnoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gnali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gnaliście; żeście gnali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gnali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gnała żech; gnałach; żech gnała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gnała żeś; gnałaś; żeś gnała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gnała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gnały my; my gnały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gnałyście; żeście gnały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gnały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gnało żech; żech gnało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gnało żeś; żeś gnało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gnało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gnoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gnali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gnali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gnali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gnała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gnała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gnała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gnały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gnały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gnały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gnało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gnało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gnało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . żyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech żynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.żyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech żynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gnoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gnoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gnoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gnali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gnali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gnali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gnała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gnała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gnała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gnały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gnały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gnały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gnało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gnało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gnało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gnoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gnali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gnała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gnały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gnało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gnoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gnoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gnoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gnali; bydymy gnać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gnali; bydziecie gnać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gnali; bydōm gnać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gnała; byda gnać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gnała; bydziesz gnać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gnała; bydzie gnać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gnały; bydymy gnać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gnały; bydziecie gnać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gnały; bydōm gnać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gnało; byda gnać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gnało; bydziesz gnać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gnało; bydzie gnać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygnany
rzeczownik odczasown.gnani
Rybnik

 

Kaj to żyniesz ta krowa na taki deszcz?

Wczora żeś gnała krowa rano, a dzisiej żyniesz jōm po połedniu? Ja, bo rano mie niy bylo w dōma.

Żyń te krowy warciyj bez ta drōga, aż te auta bydōm poradziyły przejechać.

 

Podej dalij…