gnić

gnić – gnić, psuć się, butwieć, pleśnieć, wylegiwac się, leniwić się (pol.)

bezokolicznikgnić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gnija
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gnijesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gnije
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gnijymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gnijecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gnijōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gniōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gniōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gniōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gniyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gniyliście; żeście gniyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gniyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gniyła żech; gniyłach; żech gniyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gniyła żeś; gniyłaś; żeś gniyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gniyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gniyły my; my gniyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gniyłyście; żeście gniyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gniyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gniyło żech; żech gniyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gniyło żeś; żeś gniyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gniōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gniyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gniyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gniyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gniyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gnije
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gnijōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gniōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gniōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gniōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gniyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gniyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gniyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gniyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gniyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gniyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gniyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gniyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gniyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gniyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gniyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gniyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gniōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gniyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gniyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gniyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gniyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gniōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gniōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gniōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gniyli; bydymy gnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gniyli; bydziecie gnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gniyli; bydōm gnić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gniyła; byda gnić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gniyła; bydziesz gnić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gniyła; bydzie gnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gniyły; bydymy gnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gniyły; bydziecie gnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gniyły; bydōm gnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gniyło; byda gnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gniyło; bydziesz gnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gniyło; bydzie gnić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.gnici
Rybnik

POL: (1) gnić, psuć się, butwieć; (2) wylegiwać się, leniwić sie, potocznie.

 

 

 

 

Latoś ôwoce gnijōm już na strōmach, bo je taki deszczowy czas.

Ta bania już gniła, tōż musiała żech jōm wyciepnyć.

Te kartofle już gnijōm, tōż co bydzie do wiosny?

Dyć chyć sie roboty, a niy yno gnijesz na szeslōngu

Podej dalij…