gnyć

gnyć (sie) – giąć (pol.)

bezokolicznikgnyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gliście; żeście gli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gła żch; głach; żech gła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gła żeś; głaś; żeś gła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gły my; my gły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. głyście; żeście gły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gło żech; żech gło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gło żeś; żeś gło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gnōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gnōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gnōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gli; bydymy gnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos. bydziecie gli; bydziecie gnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gli; bydōm gnyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gła; byda gnyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gła; bydziesz gnyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gła; bydzie gnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gły; bydymy gnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gły; bydziecie gnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gły; bydōm gnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gło'; byda gnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gło; bydziesz gnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gło; bydzie gnyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygnyty
rzeczownik odczasown.gnyci
Rybnik

 

Niy mosz jakigo twardszego drōta,bo tyn sieza fest gnie.

Niy gnij mi tych jegliczkōw, bo jako to byda sztrykować.

Była burza a taki wiatrzisko, że strōmy sie gły aż ku ziymi.

Podej dalij…