godani

godani – gadani, mówienie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…godani
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…godanio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…godaniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…godani
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...godaniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…godaniu
Wołacz l. poj. Ty…godani
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…godania
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…godaniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…godaniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…godania
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…godaniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…godaniach
Wołacz l. mn. Wy…godania
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dużo by było do godanio, ale niy ma na to czasu dzisiej.

Ôn sam niy mo nic do godanio, bo ôn jeszcze je za smarkaty.

Mōm problym z godaniym, bo mie w karku boli.

 

 

Podej dalij…