gojić

gojić (sie) – goić (pol.)

bezokolicznikgojić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.goja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gojisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.goji
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gojymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gojicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gojōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gojōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gojōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gojōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gojyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gojyliście; żeście gojyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gojyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gojyła żech; gojyłach; żech gojyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gojyła żeś; gojyłaś; żeś gojyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gojyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gojyły my; my gojyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gojyłyście; żeście gojyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gojyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gojyło żech; żech gojyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gojyło żeś; żeś gojyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gojōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gojyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gojyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gojyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gojyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gōj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech goji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gōjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gojōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gojōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gojōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gojōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gojyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gojyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gojyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gojyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gojyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gojyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gojyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gojyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gojyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gojyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gojyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gojyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gojōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gojyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gojyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gojyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gojyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gojōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gojōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gojōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gojyli; bydymy gojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gojyli; bydziecie gojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gojyli; bydōm gojić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gojyła; byda gojić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gojyła; bydziesz gojić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gojyła; bydzie gojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gojyły; bydymy gojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gojyły; bydziecie gojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gojyly; bydōm gojić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gojyło; byda gojić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gojyło; bydziesz gojić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gojyło; bydzie gojić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygojōny
rzeczownik odczasown.gojyni
Rybnik

 

SI: Po kocie sie źle goji, jak cie podropie.

PL: Po kocie źle się goi, kiedy cię podrapie.

 

SI: Niy bydymy tego wiōnzać, coby sie lepszy gojyło.

PL: Nie będziemy tego wiązać, żeby się lepiej goiło.

 

SI: Noga mi sie pomału goji, ale musza chodzić pod berłami.

PL: Noga mi się powoli goi, ale muszę chodzić o kulach.

 

 

Podej dalij…