golić

golic (sie) – golić (pol.)

bezokolicznikgolić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gola
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.golisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.goli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.golymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.golicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.golōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.golōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.golōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.golōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.golyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.golyliście; żeście golyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.golyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.golyła żech; golyłach; żech golyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.golyła żeś; golyłaś; żeś golyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.golyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..golyły my; my golyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. golyłyście; żeście golyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.golyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.golyło żech; żech golyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.golyło żeś; żeś golyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.golyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech golōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś golōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł golōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my golyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście golyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli golyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech golyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś golyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była golyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my golyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście golyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były golyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech golyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś golyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było golyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gol
tr. rozk. l. poj 3. os.niech goli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.golcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech golōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. golōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. golōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.golōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.golyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. golyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.golyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.golyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
golyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.golyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. golyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.golyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.golyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. golyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.golyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.golyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych golōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś golōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by golōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my golyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście golyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by golyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych golyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś golyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by golyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my golyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście golyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by golyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych golyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś golyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by golyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda golōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz golōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie golōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy golyli; bydymy golić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie golyli; bydziecie golić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm golyli; bydōm golić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda golyła; byda golić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz golyła; bydziesz golić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie golyła; bydzie golić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy golyły; bydymy golić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie golyły; bydziecie golić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm golyly; bydōm golić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda golyło; byda golić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz golyło; bydziesz golić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie golyło; bydzie golić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygolōny
rzeczownik odczasown.golyni
Rybnik

 

Jo sie gola roz na tydziyń.

Niy ida z tobōm, bo mi sie niy chce golić.

Gol tyn fōns a niy strosz dzieci.

Podej dalij…