gorszy

gorszy – gorszy (pol.)

przymiotnikgorszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...gorszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...gorszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...gorsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... gorsi; gorsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...gorsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...gorszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...gorszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...gorszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...gorszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...gorszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...gorszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...gorszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... gorszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... gorszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
gorszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...gorszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... gorszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..gorszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... gorsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
gorszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... gorsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
gorszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...gorszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...gorszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...gorszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...gorszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...gorszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..gorszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...gorszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...gorszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...gorszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...gorszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...gorszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... gorsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...gorsi; gorsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...gorsze
stop. równy przymiotn.. zły
przysłówek (jak? jako?)
Bydzie...
gorszy

 

Muszymy to dzisiej skōńczyć, bo jutro mo być gorszo pogoda.

Ta łopata je gorszo, tyn sztyl mo jakiś krziwy, a źle sie jōm trzimie.

Tyś je gorszy ôd tego dziecka, bo mu yno snochwiosz.

Podej dalij…