gupota

gupota – bzdura; głupstwo; bezmyślność (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gupota
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gupoty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja siegupocie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gupota
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gupotōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gupocie
Wołacz l. poj. Tygupoto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōmgupoty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gupot; gupotōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja siegupotōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gupoty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza siegupotami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gupotach
Wołacz l. mn. Wy…gupoty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) głupstwo, drobnpostka; (2) bzdura, bezsens; (3) bezmyślność

 

Z takōm gupotōm ci sie chciało lecieć? Dyć to żeś mi mogła prziniyś kedy przi okazji.

Tako gupotka żes se kupiōł? Trza było se lepszy kupić co zjeś.

To je gupota, żeby bez zima dach sprawować.

Co za gupota, żeby ôżarty na koło siodać.

Zaś ci się gupot zachciywo.

Cōż to za gupoty godosz, dyć tyś tam niy bōł, a niy widzioł żeś tego.

 

Podziel się…