gwizdnyć

gwizdnyć (sie) – gwizdnąć (pol.)

bezokolicznikgwizdnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gwizdna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gwizdniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gwizdnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gwizdnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gwizdniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gwizdnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gwizdnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gwizdnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gwizdnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gwizdli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gwizdliście; żeście gwizdli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gwizdli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gwizdła żech; gwizdłach; żech gwizdła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gwizdła żeś; gwizdłaś; żeś gwizdła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gwizdła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gwizdły my; my gwizdły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gwizdłyście; żeście gwizdły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gwizdły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gwizdło żech; żech gwizdło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gwizdło żeś; żeś gwizdło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gwizdło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gwizdnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gwizdnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gwizdnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gwizdli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gwizdli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gwizdli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gwizdła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gwizdła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gwizdła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gwizdły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gwizdły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gwizdły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gwizdło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gwizdło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gwizdło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gwizdnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gwizdnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gwizdnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gwizdnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gwizdnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gwizdnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gwizdnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gwizdli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gwizdli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gwizdli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gwizdła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gwizdła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gwizdła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gwizdły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gwizdły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gwizdły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gwizdło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gwizdło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gwizdło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gwizdnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gwizdnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gwizdnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gwizdli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gwizdli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gwizdli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gwizdła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gwizdła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gwizdła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gwizdły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gwizdły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gwizdły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gwizdło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gwizdło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gwizdło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygwizdnyty
rzeczownik odczasown.gwizdnyci
Rybnik

 

Jak byda pod twojōm chalupōm, towizdna.

Syndzia gwizdnōł, a zaczōn sie szpil.

Podej dalij…