gwołcić

gwołcić (sie) – gwałcić (pol.)

bezokolicznikgwołcić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gwołca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gwołcisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gwołci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gwołcymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gwołcicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gwołcōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gwołciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gwołciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gwołciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gwołciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gwołciyliście; żeście gwołciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gwołciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gwołciyła żech; gwołciyłach; żech gwołciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gwołciyła żeś; gwołciyłaś; żeś gwołciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gwołciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gwołciyły my; my gwołciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gwołciyłyście; żeście gwołciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gwołciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gwołciyło żech; żech gwołciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gwołciyło żeś; żeś gwołciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gwołciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gwołciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gwołciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gwołciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gwołciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gwołciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gwołciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gwołciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gwołciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gwołciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gwołciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gwołciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gwołciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gwołciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gwołciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gwołciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gwołć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gwołci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gwołćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gwołcōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gwołciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gwołciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gwołciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gwołciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gwołciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gwołciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gwołciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gwołciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gwołciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gwołciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gwołciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gwołciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gwołciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gwołciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gwołciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gwołciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gwołciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gwołciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gwołciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gwołciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gwołciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gwołciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gwołciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gwołciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gwołciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gwołciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gwołciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gwołciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gwołciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gwołciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gwołciōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gwołciōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gwołciōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gwołciyli; bydymy gwołcić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gwołciyli; bydziecie gwołcić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gwołciyli; bydōm gwołcić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gwołciyła; byda gwołcić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gwołciyła; bydziesz gwołcić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gwołciyła; bydzie gwołcić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gwołciyły; bydymy gwołcić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gwołciyły; bydziecie gwołcić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gwołciyły; bydōm gwołcić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gwołciyło; byda gwołcić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gwołciyło; bydziesz gwołcić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gwołciyło; bydzie gwołcić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygwołcōny
rzeczownik odczasown.gwołcyni
Rybnik

 

SI: Niy chodź po nocach, bo sam bezmała gwołcōm baby, co chodzōm same do roboty.

PL: Nie chodź po nocach, bo tutaj podobno gwałcą kobiety, które chodzą same do pracy.

 

SI: Rusy gwołciyły baby, jak yno kero kaj trefiyli.

PL: Rosjanie gwałcili kobiety, jak tylko którą gdzieś spotkali.

 

 

 

Podej dalij…