Hyjdla

Hyjdla – Jadwiga (pol.); Hedwig (ger.); Hedvika (cz.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Hyjdla
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Hyjdle
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Hyjdli
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Hyjdla
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Hyjdlōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Hyjdli
Wołacz l. poj. Ty…Hyjdlo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…hyjdle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Hyjdlōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Hyjdlōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Hyjdle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Hyjdlami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Hyjdlach
Wołacz l. mn. Wy…Hyjdle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Jadwiga. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Hyjdla), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Słyszeliście ô świyntej Hyjdli ze Trzebnice, co chodziyła dycko po bosoku?

PL: Słyszeliście o świętej jadwidze z Trzebnicy, która chodziła zawsze na bosaka?

 

SI: Była żech u Hyldle na kawie, a trocha my sie zagodały.

PL: Byłam u Jadzi na kawie i trochę się zagadałyśmy.

 

 

Podej dalij…