jednakowōż

jednakowōż – jednakże (pol.)

 

SI: Zigus mioł iś dzisiej do szkoły, jednakowōż mioł gorōnczka, tōż mama ôstawiyła go w dōma.

PL: Zygmunt miał iść dzisiaj do szkoły, jednakże miał wysoką temperaturę, więc mama pozostawiła go w domu.

 

SI: Chcieli my latoś jechać na wczasy do Egiptu, jednakowōż uznali my, że piyrsze muszymy ôpucować ta chałupa.

PL: Chcieliśmy w tym roku jechać na wczasy do Egiptu, jednakże uznaliśmy, że najpierw musimy otynkowac ten dom.

Podej dalij…